Nouvelles

Réunion Assemblée générale et conférence

          Date: le dimanche 19 mars 2023, à 13h  

          Lieu: Le cinéma Capitol, 1, Skanstorget, Göteborg

          Prix : 200 couronnes

          Programme :

          13.00-13.30      Assemblée générale

          13.30-14.00      Collation : sandwich, vin, café, gâteau

          14.00-15.00      Conférence de Gerd Riccius sur

          Les favorites des rois de France

          Gerd Riccius, ancien professeur de lycée, est écrivain et conférencière.

          Elle est déjà venue nous parler de Marie-Antoinette et de Toulouse-Lautrec.

          Cette conférence se tiendra en suédois. Gerd la présente ainsi :

”Med sin skönhet och esprit lyckades de s.k .”favoriterna” bedåra Frankrikes regenter och därigenom påverka historiska skeenden av vikt. Deras makt och inflytande var betydande – Madame de Pompadour styrde exempelvis Frankrike som en premiärminister under 20 års tid.”

Pour vous inscrire, veuillez verser les 200 couronnes au Plusgiro 4 71 61-5 ou au Bankgiro 897-6656. Le paiement constitue votre inscription. Il doit nous parvenir au plus tard le mardi 14 mars. N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre adresse e-mail! Soyez les bienvenus !

Dagordning för årsstämma den 19 mars 2023

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av ordförande för stämman samt en protokollsjusterare.
 4. Ordföranden utser protokollförare.
 5. Fråga om kallelsen gjorts i stadgeenlig ordning.
 6. Styrelsen föredrar årsrapport för senaste verksamhetsår.
 7. Revisorn föredrar revisionsberättelsen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av en revisor och en ersättare
 11. Val av valberedning, varav en sammankallande.
 12. Beslut om medlemsavgift för nästa år, 2024.
 13. Ärenden från styrelsen. 
 14. Ärenden från medlemmar
 15. Stämmans avslutande.
 16. Övriga frågor (utanför protokollet)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.