Latest Past Evenemang

Conférence de Mme Anne-Marie Pauleau

Hôtel Heden le bar du hall de l’Hôtel Heden, 1, Sten Sturegatan,, Göteborg

Sujet : Femmes en bulles Date : le mardi 9 mai  2023, à 18h Lieu : le bar du hall de l’Hôtel Heden, 1, Sten Sturegatan, Göteborg Prix : 350 couronnes Anne-Marie Pauleau, ancienne attachée de coopération en Suède, nous parlera des femmes comme thème et comme auteures de bandes dessinées. Elle nous a déjà rendu visite à Göteborg, en février 2005, pour faire une conférence sur « Paris, l’ancien et le nouveau ». Cet exposé  a été très apprécié. Après la conférence, on nous servira un sandwich aux crevettes, spécialité de l’hôtel, et un verre de riesling. Pour vous inscrire, veuillez verser les 350 couronnes au Plusgiro 4 71 61-5 ou au Bankgiro 897-6656. Le paiement constitue votre inscription. Il doit nous parvenir au plus tard le vendredi 5 mai. N’oubliez pas d’indiquer votre nom et votre adresse e-mail! Soyez les bienvenus

Inbjudan till årsstämma och föredrag

Bio Capitol

Datum: söndag 19 mars 2023 kl. 13 Plats : Bio Capitol, Skanstorget 1, Göteborg Pris: 200 kr   Program: 13.00-13.30          Årsstämma 13.30-14.00          Lätt måltid: smörgås, vin, kaffe, bakverk 14.00-15.00          Föredrag av Gerd Riccius om De franska kungarnas favoriter                         Gerd Riccius är f.d. gymnasielärare, författare och föredragshållare. Hon har tidigare talat inför våra medlemmar om Marie Antoinette och Toulouse-Lautrec. Gerd håller sitt föredrag på svenska. Hon presenterar det på följande sätt: ”Med sin skönhet och esprit lyckades de s.k .”favoriterna” bedåra Frankrikes regenter och därigenom påverka historiska skeenden av vikt. Deras makt och inflytande var betydande – Madame de Pompadour styrde exempelvis Frankrike som en premiärminister under 20 års tid.” Anmälan till årsstämma och föredrag inklusive inbetalning av 200 kr görs till Plusgiro 4 7161-5 eller Bankgiro 897-6656 senast tisdag 14 mars. Glöm inte att uppge namn och mailadress!  Välkomna !   Dagordning för årsstämma den 19 mars 2023 Stämmans öppnande Godkännande av dagordningen. Val av ordförande för stämman samt en protokollsjusterare. Ordföranden utser protokollförare. Fråga om kallelsen gjorts i stadgeenlig ordning. Styrelsen föredrar årsrapport för senaste verksamhetsår. Revisorn föredrar revisionsberättelsen. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Val av styrelseledamöter. Val av en revisor och en ersättare Val av valberedning, varav en sammankallande. Beslut om medlemsavgift för nästa år, 2024. Ärenden från styrelsen. Ärenden från medlemmar Stämmans avslutande. Övriga frågor (utanför protokollet)