Nyheter

Inbjudan till årsstämma och föredrag

Datum: söndag 19 mars 2023 kl. 13

Plats : Bio Capitol, Skanstorget 1, Göteborg

                            Pris: 200 kr

                            Program:

                         13.00-13.30          Årsstämma

                         13.30-14.00          Lätt måltid: smörgås, vin, kaffe, bakverk

                         14.00-15.00          Föredrag av Gerd Riccius om

                        De franska kungarnas favoriter

                        Gerd Riccius är f.d. gymnasielärare, författare och föredragshållare.

                        Hon har tidigare talat inför våra medlemmar om Marie Antoinette och Toulouse-Lautrec.

                        Gerd håller sitt föredrag på svenska. Hon presenterar det på följande sätt:

”Med sin skönhet och esprit lyckades de s.k .”favoriterna” bedåra Frankrikes regenter och därigenom påverka historiska skeenden av vikt. Deras makt och inflytande var betydande – Madame de Pompadour styrde exempelvis Frankrike som en premiärminister under 20 års tid.”

Anmälan till årsstämma och föredrag inklusive inbetalning av 200 kr görs till

Plusgiro 4 7161-5 eller Bankgiro 897-6656 senast tisdag 14 mars. Glöm inte att uppge namn och mailadress!  Välkomna !

Dagordning för årsstämma den 19 mars 2023

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av ordförande för stämman samt en protokollsjusterare.
 4. Ordföranden utser protokollförare.
 5. Fråga om kallelsen gjorts i stadgeenlig ordning.
 6. Styrelsen föredrar årsrapport för senaste verksamhetsår.
 7. Revisorn föredrar revisionsberättelsen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Val av styrelseledamöter.
 10. Val av en revisor och en ersättare
 11. Val av valberedning, varav en sammankallande.
 12. Beslut om medlemsavgift för nästa år, 2024.
 13. Ärenden från styrelsen. 
 14. Ärenden från medlemmar
 15. Stämmans avslutande.
 16. Övriga frågor (utanför protokollet)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.