Bli medlem

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften/årsavgiften, som är:

200:- för vuxen,  

300:- för par,

100:- för ungdom under 25 år.

Betala till föreningens Plusgiro   4 71 61-5  eller Bankgiro  897-6656. Skicka samtidigt ett mejl till info@afgoteborg.se och ange namn och adress och telefonnummer. 

*
*
*
*
 - 
*