• Nyheter

    Assemblée générale et Britt-Marie Karlsson 

    Date: Le mardi 19 mars 2019, à 18h30 Lieu: Svarta Örn, Lennart Torstenssonsgatan 3, Göteborg (arrêt le plus proche : Vidblicksgatan, bus 18) Generalförsamling och föreläsning med Britt-Marie Karlsson. Britt-Marie är lektor i franska vid Göteborgs Universitet. Hennes akademiska grad är doktor och hennes forskning är inriktad på fransk 1500-tals litteratur. Britt-Marie arbetar för tillfället med översättningen av  l’Énéide skriven av Hélisenne de Crenne. Författarnamnet är dock en pseudonym. Hon kommer att prata om detta samt förhållanden för kvinnliga författare under 1500-talet. Efter föreläsningen serveras middag. Kostnaden för detta evenemang är 270 kronor och betalningen måste vara oss tillhanda senast 14 mars. Plusgiro 4 71 61-5 Bankgiro 897-6656   Britt-Marie Karlsson…

  • Nyheter

    Ny hemsida

    Vi har påbörjat arbetet med en ny hemsida 2019-03-11. Vi räknar med att bli färdiga inom de närmaste dagarna. Vänligen ha överseende med eventuella problem. Design skapad av Franska översättningar.