Om oss

Alliance française de Göteborg har funnits sedan 1892. Föreningens ändamål är att i Göteborg med omnejd främja det franska språket och den franska kulturen och att vara ett forum för personer med detta intresse. Föreningen har cirka 200 medlemmar. Ungefär en gång i månaden på kvällstid hålls träffar, ofta med en inbjuden gäst från Frankrike som håller ett anförande om något ämne med anknytning till Frankrike. Därefter serveras en gemensam måltid. Umgängesspråket mellan medlemmarna är givetvis svenska, men för att ha behållning av föreläsningar och andra aktiviteter måste man ha vissa kunskaper i franska. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningen uppbär inga bidrag utan är ekonomiskt helt beroende av sina medlemmars avgifter. Styrelsen uppbär inga arvoden.

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften/årsavgiften, som är 200:- för vuxen, 250:- för par och 100:- för ungdom under 25 år. Betala till föreningens Plusgiro 4 71 61-5 eller Bankgiro 897-6656. Glöm inte att ange namn, adress och mejladress.

Bienvenue à l’Alliance Française

L’Alliance Française a été fondée à Paris en 1883 par quelques personnalités, la plupart se trouvant être des professeurs d’université. Leur objectif consistait à répandre, à l’étranger, la connaissance de la langue, de la littérature, des sciences et des arts de la France. L’alliance française de Göteborg existe depuis 1892. C’est une organisation dans laquelle peuvent se retrouver les personnes désireuses de maintenir et de développer leur intérêt et leur connaissance de la culture française. Elle comprend actuellement environ 200 membres. Une soirée les réunit à peu près une fois par mois, soirée au cours de laquelle un invité francophone donne une conférence en français, ou propose un spectacle ayant, de préférence, un rapport avec la France. La soirée se termine par un repas pris en commun. Les membres parlent principalement le suédois, mais une certaine compréhension du français est souhaitable, afin que l’intervention de l’invité soit comprise.  L’association est apolitique et laïque.

Pour en devenir membre il faut, d’une part, envoyer par courriel nom, adresse et adresse mail des personnes désireuses d’adhérer, et d’autre part, régler une cotisation annuelle (valable jusqu’en décembre 2017) qui est de 200 couronnes pour une personne, 300 pour un couple, et 100 pour un jeune de moins de 25 ans.
La cotisation est payable soit sur Plusgiro 4 71 61-5 soit sur Bankgiro 897-6656